La nostra missió

logo - cuidar la posidonia - atlas posidonia

Tot i que la Posidonia oceanica està fortament protegida com a hàbitat i espècie sota la legislació europea i bàsica estatal, la realitat evident al litoral de les Illes Balears fa que aquest ecosistema estigui sotmès a una sèrie de pressions i amenaces que posen en perill el seu bon estat de conservació, fet avalat per totes les evidències científiques.

Entre les pressions destaca l’ocupació de el fons marí per a obres de ports, els dragatges, la pesca d’arrossegament il·legal, l’efecte acumulatiu de l’ancoratge d’embarcacions, l’abocament d’aigües deficientment depurades i les salmorres de dessalació o les operacions de neteja de platja que impliquen la retirada de restes de posidònia.

Entre les amenaces cal assenyalar l’augment de la pressió demogràfica i turística que s’ha intensificat en els deu últims anys; l’amenaça de l’canvi climàtic, que suposa una acidificació dels mars i oceans; la dispersió de vectors de malaltia, o la introducció d’espècies invasores, entre d’altres.

Cal destacar, sobre les pressions enumerades, que la retirada de restes de posidònia, a l’estar inclosa en la Llista d’espècies en règim de protecció especial, ha d’estar regulada per l’Administració; per tant, cal regular aquesta activitat bàsica, per tal de fer-la compatible amb la conservació de l’espècie.

¿Com ho fem?

Camps de boies: La Conselleria de Medi Ambient i Territori gestionen 8 camps de boies amb més de 250 boies de baix impacte.

Cartografia de Posidònia: Mitjançant el projecte ATLAS POSIDÒNIA s'ha pogut completar la cartografia de posidònia de les Illes Balears.

Serveis de vigilància de Posidònia: Des IBANAT es gestionen 15 embarcacions que patrullen cada dia per ajudar a l'navegant i revisar els fondejos perquè aquests no danyin la posidònia.

Assistència canal 68 VHF: Qualsevol embarcació de més de 15 metres d'eslora pot avisar a les embarcacions de el servei de vigilància perquè els assisteixin a l'ancoratge.

APP: Des del Govern s'ha realitzat una ¿APP? Web i una APP de descàrrega amb la cartografia de posidònia per facilitar el fondeig a les illes Balears.

.

Educació: Centres com l'Aula de la Mar i altres tallers educatius es posen a l'servei dels escolars i públic general de les Illes Balears.

Gràcies a l'esforç de Servei de vigilància de posidònia i amb la col·laboració dels navegants, s'està reduint l'impacte en les zones controlades.

%
Embarcacions detectades que fondegen amb possibilitat de mal a la posidònia en 2018 a les Illes Balears
%
Embarcacions detectades que fondegen amb possibilitat de mal a la posidònia en 2019 a les Illes Balears
%
Embarcacions detectades que fondegen amb possibilitat de mal a la posidònia en 2020 a les Illes Balears