Vista aèria d'una praderia de posidonia

IMPACTES DE LA POSIDONIA

Anclatje i fondeig

L’increment d’usos en les nostres aigües ha fet aflorar impactes que posen en perill l’estat de conservació de la posidònia, i l’hàbitat. Cada temporada d’estiu una gran afluència d’embarcacions d’esbarjo venen a gaudir de les nostres aigües, i amb elles sorgeixen riscs de pressions per fondeig incorrecte: – L’efecte directe de la caiguda i hissada de l’àncora sobre la praderia de posidònia. – Efecte erosiu de la cadena si no es col·loca l’àncora en posició vertical pel frec i el moviment de la cadena a la praderia.

Anclatje i fondeig
Efectes canvi climàtic a la posidònia

Canvi climàtic

L’augment de les temperatures i les arribades de noves espècies invasores, són dels impactes més incidents que sofreix la Posidonia oceanica. Com a organisme de creixement lent, aquestes onades de calor afecten negativament a les funcions de planta, causant estrès tèrmic que altera l’equilibri entre creixement poblacional i mortalitat. Aquests increments de temperatura, permeten a les espècies invasores assentar-se a les nostres aigües en detriment de les autòctones donat que provenen de zones més càlides.

Contaminació

La posidònia és molt vulnerable a pertorbacions de la qualitat de l’aigua. Aquesta contaminació de les aigües es pot donar de diferents maneres:
– Entrada excessiva de nutrients per escorrentia d’activitats agrícoles, ramaderes, i industrials entre d’altres.
– Entrada de contaminants químics que pertorben la biogeoquímica de la planta per abocaments industrials, emissaris no controlats de dessaladores i depuradores, o descàrregues no autoritzades de pol·luents.
– Excés de sediments en la columna d’aigua en zones de desenvolupament costaner (dragats) o per erosió que dificulten la fotosíntesi.

Fons marí contaminat
Embarcacions sobre les praderies de Posidònia

Altres

Sabem que el tràfic marítim de les embarcacions té un impacte sobre les praderies de Posidònia a través del renou. Les ones que s’emeten de les embarcacions són perjudicials per al correcte desenvolupament de la planta. Aquelles zones de les balears amb major tràfic marítim, són les més vulnerables. D’altra banda, s’estan fent estudis per conèixer si les cremes solars causen alguna afecció i en quin grau envers la Posidònia.

QUÈ ÉS LA POSIDÒNIA?

Biologia
Cicle de Vida
Història i evolució

DESCOBREIX

BENEFICIS DE LA POSIDÒNIA

Embornals de CO2
Oxigenació
Aigües Transparents
Biodiversitat
Sistema dunar
Altres

DESCOBREIX

IMPACTES A LA POSIDÒNIA

Anclatge i fondeig
Canvi climàtic
Contaminació
Altres

DESCOBREIX

USOS DE LA POSIDÒNIA

Retirada de restes
Gestió de platges
Altres usos tradicionals

DESCOBREIX

POSIDÒNIA NETWORK

Mediterranean Pòsidonia Network

DESCOBREIX

AULA DEL MAR


DESCOBREIX

CONSERVACIÓ A LES ILLES BALEARS

Regulació
Servei de Vigilància
Cartografía
Camp de boies

DESCOBREIX

To top