Posidonia network

MEDITERRANEAN POSIDONIA NETWORK


La Mediterranean Posidonia Network (MPN) va sorgir arran de l’esdeveniment “Anchors Away” de la Comissió Europea, celebrat a Atenes el 2019. Aquesta xarxa va néixer de la sinergia entre l’Agència Francesa de Biodiversitat i el Govern Balear. El seu propòsit és unificar una àmplia gamma de parts interessades, entre les quals s’inclouen autoritats, científics, organitzacions ambientals internacionals, professionals, agents de iots i marines dels països mediterranis. La XMP ja compta amb més de 60 membres de 11 països i ha estat recolzada per organitzacions de renom com la UICN, WWF, MedPan i SPA/RAC.

La preocupació unificada d’aquests actors se centra en la protecció i conservació de la Posidonia oceanica. Aquesta espècie marina essencial es troba amenaçada per diverses pressions, com la contaminació, els fondejos i la pesca de draga, variant en intensitat i naturalesa en cada regió del Mediterrani. En resposta, la XMP es dedica a intensificar les iniciatives de desenvolupament de capacitats de cada país, establint estratègies efectives per millorar la protecció de la Posidonia oceanica i frenar la seva degradació progressiva.

Objectius de la XMP:

  • Aprofundir en el coneixement sobre la Posidònia oceànica, les seves pressions i impactes, i establir mecanismes robustos per al seu seguiment i avaluació.
  • Desenvolupar i reforçar regulacions per assegurar una normativa coherent i uniforme a tota la regió mediterrània.
  • Promoure la implementació i adopció de serveis de camps de boies de baix impacte i/o proporcionar alternatives sostenibles als usuaris d’embarcacions.
  • Elevar la consciència a nivell local, nacional i internacional sobre la importància crucial de la Posidonia oceanica en la biodiversitat i el seu paper en la mitigació del canvi climàtic.

El Govern Balear ha estat fonamental en amplificar la missió de la XMP. Ha integrat l’experiència de l’operatiu posidònia i el Servei de Vigilància de Posidònia, juntament amb iniciatives de conservació, enriquint la missió de la xarxa. A més, ha contribuït activament en l’elaboració de la Ruta de la XMP, un plà estratègic que guia els esforços per protegir la Posidonia oceanica a tot el Mediterrani.

Fondo posidonia

Entitats internacionals

Per tal d’establir relacions amb altres grups i organitzacions fora del grup de treball habitual, és clau establir una xarxa de col·laboradors i contactes. Exemples com la Mediterranean Posidonia Network, estableixen relacions molt importants que maximitzen els esforços de conservació i protecció de la posidònia, i sota un objectiu comú. Com més gran sigui la xarxa i l’accessibilitat a les dades per part de l’administració, millor es podrà gestionar l’ecosistema de les praderies. Sumar forces, intercanviar dades i vivències és extremadament valuós per aconseguir els objectius i l’èxit.

To top